נבחרי הציבור משמשים כחבריי מליאת המועצה.
החברים נבחרו בבחירות המוניציפליות לקרני שומרון באוקטובר 2018.

מליאת המועצה מונה 9 חברים, כולל ראש המועצה, ומתכנסת אחת לחודש לדון בנושאים העומדים על סדר היום הציבורי.
בעמוד זה תוכלו למצוא פרטים על נבחרי הציבור שלנו:  

שם חבר המליאה

שכונת מגורים

כתובת מייל

יגאל להב – יו"ר

גינות שומרון

igal@karneishomron.co.il

יצהר הס – חבר מליאה ומ"מ ראש המועצה

קרני שומרון

izhar.hass@gmail.com

אהרון לאוטמן – חבר מליאה וסגן ראש המועצה

קרני שומרון

lautman@gmail.com

ליאור זיו – חבר מליאה

נווה מנחם

liorzaid@gmail.com

ענבל אורן ברנד – חברת מליאה

גינות שומרון

inbalob@gmail.com

יהונתן קוזניץ – חבר מליאה וסגן

נווה מנחם

Yonikuz@gmail.com

ענבל הלל – חברת מליאה

אלוני שילה

inbalhilel@gmail.com

שגיא הדרי – חבר מליאה

גינות שומרון

sagi830@gmail.com

אבנר לוי – חבר מליאה

נווה מנחם

avnerginun@gmail.com