נבחרי הציבור משמשים כחבריי מליאת המועצה.
החברים נבחרו בבחירות המוניציפליות לקרני שומרון באוקטובר 2018.

מליאת המועצה מונה 9 חברים, כולל ראש המועצה, ומתכנסת אחת לחודש לדון בנושאים העומדים על סדר היום הציבורי.
בעמוד זה תוכלו למצוא פרטים על נבחרי הציבור שלנו:  

שם חבר המליאה

שכונת מגורים

כתובת מייל

יגאל להב – יו"ר

גינות שומרון

[email protected]

יצהר הס – חבר מליאה ומ"מ ראש המועצה

קרני שומרון

[email protected]

אהרון לאוטמן – חבר מליאה וסגן ראש המועצה

קרני שומרון

[email protected]

ליאור זיו – חבר מליאה

נווה מנחם

[email protected]

ענבל אורן ברנד – חברת מליאה

גינות שומרון

[email protected]

יהונתן קוזניץ – חבר מליאה וסגן

נווה מנחם

[email protected]

ענבל הלל – חברת מליאה

אלוני שילה

[email protected]

שגיא הדרי – חבר מליאה

גינות שומרון

[email protected]

אבנר לוי – חבר מליאה

נווה מנחם

[email protected]