נבחרי הציבור

נבחרי הציבור משמשים כחבריי מליאת המועצה.
החברים נבחרו בבחירות המוניציפליות לקרני שומרון בפברואר 2024.

מליאת המועצה מונה 11 חברים, כולל ראש המועצה, ומתכנסת אחת לחודש לדון בנושאים העומדים על סדר היום הציבורי.

חברי מליאת המועצה

שם שכונה מייל
יהונתן קוזניץ - יו"ר נווה מנחם [email protected]
שגיא הדרי - סגן גינות שומרון [email protected]
אהרון לאוטמן - סגן קרני שומרון [email protected]
אהרון שאול - סגן קרני שומרון [email protected]
מנחם דויטש קרני שומרון [email protected]
ענבל הלל אלוני שילה [email protected]
יסמין נתן גינות שומרון [email protected]
ענבל אורן ברנד גינות שומרון [email protected]
ניר שמיר נווה מנחם [email protected]
אבי ברק קרני שומרון [email protected]
יוסי גולדברג גינות שומרון [email protected]