נבחרי הציבור

נבחרי ציבור – מליאת קרני שומרון

בחרי הציבור משמשים כחבריי מליאת המועצה.
החברים נבחרו בבחירות המוניציפליות לקרני שומרון.
מליאת המועצה מונה 9 חברים, כולל ראש המועצה, ומתכנסת אחת לחודש לדון בנושאים העומדים על סדר היום הציבורי.
בעמוד זה תוכלו למצוא פרטים על נבחרי הציבור שלנו:  

שם חבר המליאה כתובת כתובת מייל
יגאל להב – יו"ר גינות שומרון igal@karneishomron.co.il
אבי לנקרי – חבר מליאה ומ"מ ראש המועצה גינות שומרון albertlancry@yahoo.com
אבי חלא – חבר מליאה גינות שומרון av45@walla.com
דני אורן – חבר מליאה נווה מנחם batia1351@gmail.com
אסיה אנטוב – חברת מליאה נווה מנחם entova@gmail.com
לי ניראל – חברת מליאה גינות שומרון leenirel@gmail.com
עו"ד מיכאל טפלו – חבר מליאה גינות שומרון teplow@zahav.net.il
אסף לוי – חבר מליאה נווה מנחם asilevi102@walla.co.il
יורם לסר – חבר מליאה נווה מנחם yoramlasser@gmail.com