תושבים וקבלנים יקרים, להלן ריענון וחידוש שעות כניסה ויציאת הפועלים ביישוב, והנחיות, תקף מה-20/08/2023

 1. על כל פועל להגיע עם תעודת זהות, כרטיס מגנטי תקין ואישור עבודה בתוקף לשער כניסת הפועלים (קרנ"ש / מעל"ש).
 2. אישורים שמאושרים להיכנס:
  אישור עבודה בישראל 
  אישור עבודה ביישובי השומרון שרשום כל ישוב שבשומרון. 
  היתר מסחר .
  אישור  BMC   אישור עוזר BMC
 3. אישור חקלאי / קו התפר / איחוד משפחות/ ביקור אסירים / גיל מבוגר / חיפוש עבודה  וכו' אינם נחשבים היתר עבודה, ואינם רשאים להיכנס לקרני שומרון.
 4. פועל ללא היתר בתוקף לא יורשה להיכנס כלל.
 5. על כל קבלן / שומר להגיע פיזית לשער, חמוש - להירשם, לזהות את הפועלים ולאסוף אותם.
 6. כל שומר חייב להימצא עם הפועלים מרגע הכניסה ועד רגע יציאתם מהיישוב.
 7. אין הסתובבות של פועלים ברחבי היישוב / בין אתרי עבודה ללא שמירה וללא תיאום מראש עם הרבש"צ / קב"ט.
 8. חל איסור להשאיר פועלים לאחר גמר העבודה בשטח שער הפועלים ללא השגחה. פועלים שמסיימים לעבוד לפני זמן פתיחת שער – יוצאו מהיישוב ע"י השומר וימתינו מחוץ לשער הפועלים.
 9. פועלים שימצאו בלי שמירה -  במהלך יום עבודה או בשער הפועלים בסיום יום העבודה -  יוצאו מהיישוב ולא יורשו להיכנס למחרת.
 10. בסוף יום עבודה, כל פועל יגיע לשער לקחת תעודה באופן אישי. לא תינתן תעודה בסוף היום למי שאינו בעל התעודה.
 11. יציאת הפועל תהיה תמיד מהשער ממנו הוא נכנס!
 12. עובד שלא ייקח את התעודה בסוף היום, לא יורשה להיכנס ביום העבודה הבא.
 13. אין כניסת רכבים פלסטינים כלל !!

 

שעות הכנסת פועלים
שעות כניסה ויציאת פועלים - שער פועלים קרני שומרון:

ימים א-ה:

6:30-7:30
9:30-9:45
12:00-12:10
14:00-14:10
15:30-16:30
18:00 יציאה אחרונה

ימי שישי:  באישור בלבד,  דרך שער פועלים קרני שומרון
6:30-7:00
12:00-12:10
14:00-14:10


שעות כניסה ויציאת פועלים -שער מעלה שומרון:
ימים א-ה:
6:30-8:00

יציאה – לאורך כל היום עד 18:00 - לעובדים שנכנסו דרך מעל"ש בלבד!


מעבר לשעה 08:00 - כניסה ויציאה דרך שער פועלים קרנ"ש בלבד!

 

שאלות, אישורים חריגים, בקשות – ניתן לפנות למוקד קרנ"ש *3430 , רבש"צ 053-7455129 או לקב"ט 050-2510367

לכל שאלה המוקד זמין למענכם בכל שעה *3430
   אנא עזרו לנו לשמור על ביטחונכם וביטחון משפחותיכם.

 

מסמכים נוספים: