כל המעוניין להכניס פועלים ליישוב צריך למלא טופס הצהרת מעסיק. בנוסף, יש לקבל ממזכירת המשרד שירלי , טופס פועלים נוסף חתום. בעקבות מצב הקורונה אין קבלת קהל ולכן את הבקשה יש לבקש דרך המייל. הטופס יוחתם ע"י מחלקת ביטחון רק לאחר מילוי כל הקטגוריות. לא תינתן חתימה בלי מילוי של כל הפרטים בצורה ברורה.

שעות פתיחה וסגירה של שער הפועלים:

ימים א-ה:

06:30-07:30

09:00-09:10

12:00-12:10

14:00-14:10

16:00-16:30

18:00 – יציאה בלבד וסגירה

יום שישי:

06:30-07:00

14:00 יציאה בלבד וסגירה

שימו לב, אין להשאיר פועלים בשער ללא שמירה.

מסמכים נוספים: