1. על כל פועל להגיע עם תעודת זהות, כרטיס מגנטי תקין ואישור עבודה בתוקף לשער כניסת הפועלים (קרנ"ש / מעל"ש).
 2. אישור חקלאי / קו התפר / איחוד משפחות/ ביקור אסירים וכו' אינם נחשבים היתר עבודה, ואינם רשאים להיכנס לקרני שומרון.
 3. פועל ללא היתר בתוקף לא יורשה להיכנס כלל.
 4. על כל קבלן / שומר להגיע פיזית לשער, חמוש - להירשם, לזהות את הפועלים ולאסוף אותם.
 5. כל שומר חייב להימצא עם הפועלים מרגע הכניסה ועד רגע יציאתם מהיישוב.
 6. אין הסתובבות של פועלים ברחבי היישוב / בין אתרי עבודה ללא שמירה וללא תיאום מראש עם הרבש"צ.
 7. חל איסור להשאיר פועלים לאחר גמר העבודה בשטח שער הפועלים ללא השגחה. פועלים שמסיימים לעבוד לפני זמן פתיחת שער – יוצאו מהיישוב ע"י השומר וימתינו מחוץ לשער הפועלים.
 8. פועלים שימצאו בלי שמירה -  במהלך יום עבודה או בשער הפועלים בסיום יום העבודה -  יוצאו מהיישוב ולא יורשו להיכנס למחרת.
 9. בסוף יום עבודה, כל פועל יגיע לשער לקחת תעודה באופן אישי. לא תינתן תעודה בסוף היום למי שאינו בעל התעודה.
 10. יציאת הפועל תהיה תמיד מהשער ממנו הוא נכנס!
 11. עובד שלא ייקח את התעודה בסוף היום, לא יורשה להיכנס ביום העבודה הבא.
 12. אין כניסת רכבים פלסטינים כלל !!

 

שעות הכנסת פועלים
שעות כניסה ויציאת פועלים - שער פועלים קרני שומרון:

ימים א-ה:

6:30-7:30
9:00-9:10
12:00-12:10
14:00-14:10
16:00-16:30
18:00 יציאה אחרונה

ימי שישי:  באישור בלבד,  דרך שער פועלים קרני שומרון
6:30-7:00
12:00-12:10
14:00-14:10


שעות כניסה ויציאת פועלים -שער מעלה שומרון:


ימים א-ה:
6:30-8:00
10:00-10:30
13:00-13:15
16:00-16:30
18:00 – יציאה אחרונה.

 

שאלות, אישורים חריגים, בקשות – ניתן לפנות לרבש"צ– ניסו 050-2510367

לשירותכם תמיד, מחלקת ביטחון קרני שומרון

 

מסמכים נוספים: