חוק עזר שמירת הסדר והניקיון

איסור השלכת אשפה או פסולת בנין במקום ציבורי או פרטי(אלא בכלי אשפה שהותקנו לצורך זה), שמירת הסדר והניקיון בגנים בחצרות, שמירת חזיתות בתים ושיפוצם – הקנס 730 ₪.

פיקוח על כלבים משוטטים

החזקת כלב כרוכה ברישיון (אסורה אחזקת כלב מסוכן) ולשים שבב וקבלת חיסונים כנדרש עפ"י חוק בפיקוח וטרינרי, חובת הסגרת כלב למלונות המועצה, בעל כלב חייב לפנות מידית לכלי אשפה צואה שהטיל הכלב ברחוב, איסור אחזקת כלב במקום ציבורי ללא קשירה ברצועה, כלב שימצא משוטט ויילכד – בעליו ישא בקנס של 475 ₪.

העמדת רכב וחנייתו

בקרוב יופעל חוק העזר המחודש לגבי חנייה ברחבי הישוב (אדום לבן, מדרכה, חניית נכים ועוד) קנסות מ- 250 ש"ח עד 1000 ₪ לפי העבירה.
חניית כלי רכב כבדים מעל 3 טון – קיים איסור להעמיד ברחוב, או בחניה פרטית רכב השוקל מעל 3 טון. ויש להחנותם במקום שנקבע לשם כך בלבד.

פינוי גרוטאות כלי רכב

(בהתאם לחוק שמירת הסדר והניקיון) רכב שיצא מכלל שימוש כמוגדר בחוק או ברכב שהושאר ברשות הרבים במקום אחד, במשך תקופה העולה על 60 יום – קנס עד 730 ₪.

פינוי חפצים מיושנים

פינוי חפצים שיצאו מכלל שימוש לרבות כלי רכב וחלקיו, מכונה וחלקיה מוצרי חשמל ביתיים גדולים וקטנים, דוד חשמל, אמבטיה, רהיטים וכדומה. הקנס על השלכתם במקום ציבורי או פרטי 730 ₪.

שילוט

תקנות בדבר הצבת שילוט- הכוונה להודעה המכילה את שמו של אדם או מקצועו או שמו או טיבו של עסק או מוסד או כל צירוף של אלה…" שלוט מואר או אחר. אלו דרושים אישור פקח מועצה וכרוכים בתשלום אגרת שילוט – קנס 320 ₪.