רונית שמעוני
קצינת ביקור סדיר: רימון, ישיבה, חצ"ב, תיכונים כפ"ס. אישור לימודי חוץ
7940314 -09
אביגיל במברגר
קצינת ביקור סדיר: משואה, לפידים, ברקאי, להב"ה, מועדוניות משפחתיות
073-3505046
 
קצין ביקור סדיר אחראי לטפל במקרים של ביקור לא סדיר במוסדות החינוך וזאת מתוקף חוק לימוד חובה.

"חוק לימוד חובה התש"ט 1949" מתייחס ללימוד המיועד לילדים ונערים מגיל 3 ועד סוף כתה י"ב.

בתקופתנו אנו, מטרת מערכת החינוך והקב"ס היא להביא להתמדתו והצלחתו של התלמיד עד סוף כיתה י"ב ולאפשר לו למצות את מלוא יכולתו עד לקבלת תעודת בגרות.

קב"ס מאתר בעזרת בתיה"ס מקרים של נשירה סמויה המתבטאת באיחורים והיעדרויות, הפרעות בשיעורים, וחוסר תפקוד לימודי, העלולים להביא בסופו של דבר לנשירה בפועל בכיתות הגבוהות.

מחלקת ביקור סדיר מפעילה תוכניות התערבות מתאימות למניעת הנשירה הסמויה בעזרת המטפלים השונים בפרט ובקהילה.

מתפקידי הקב"ס לעקוב ולאתר את כל התלמידים בני הרשות המקומיים הלומדים במוסדות חוץ ובפנימיות. תלמיד העובר מבי"ס לבי"ס צריך ליידע את הקב"ס.

הקב"ס במקרים שונים מסייע לתלמיד לביה"ס ולהורים לאתר מסגרות המשך מתאימות בתקופת מעברים (יסודי לחטיבה, חטיבה לתיכון) או במקרה של נשירה באמצע או סוף השנה.
הפנייה לקב"ס נעשית לרוב ע"י בתי הספר.