רונית שמעוני
קצינת ביקור סדיר
7940314 -09
 
קצין ביקור סדיר אחראי לטפל במקרים של ביקור לא סדיר במוסדות החינוך וזאת מתוקף חוק לימוד חובה.

"חוק לימוד חובה התש"ט 1949" מתייחס ללימוד המיועד לילדים ונערים מגיל 3 ועד סוף כתה י"ב.

בתקופתנו אנו, מטרת מערכת החינוך והקב"ס היא להביא להתמדתו והצלחתו של התלמיד עד סוף כיתה י"ב ולאפשר לו למצות את מלוא יכולתו עד לקבלת תעודת בגרות.

קב"ס מאתר בעזרת בתיה"ס מקרים של נשירה סמויה המתבטאת באיחורים והיעדרויות, הפרעות בשיעורים, וחוסר תפקוד לימודי, העלולים להביא בסופו של דבר לנשירה בפועל בכיתות הגבוהות.

מחלקת ביקור סדיר מפעילה תוכניות התערבות מתאימות למניעת הנשירה הסמויה בעזרת המטפלים השונים בפרט ובקהילה.

מתפקידי הקב"ס לעקוב ולאתר את כל התלמידים בני הרשות המקומיים הלומדים במוסדות חוץ ובפנימיות. תלמיד העובר מבי"ס לבי"ס צריך ליידע את הקב"ס.

הקב"ס במקרים שונים מסייע לתלמיד לביה"ס ולהורים לאתר מסגרות המשך מתאימות בתקופת מעברים (יסודי לחטיבה, חטיבה לתיכון) או במקרה של נשירה באמצע או סוף השנה.
הפנייה לקב"ס נעשית לרוב ע"י בתי הספר.

פרויקטים שבאחריות הקב"ס- תרצה דקל tirza@karneishomron.co.il

  • מועדונית משפחתית: משותפת לחינוך ולרווחה. מיועדת לתלמידי בתיה"ס היסודיים בישוב.-פניהלמועדונית נעשית דרך יועצות בתי הספר.
  • מרכז למידה: לתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים.
  • קורסי קיץ באנגלית ומתמטיקה: לתלמידי כיתות ו'-ט' מתקיימים במהלך חופשת הקיץ.

ניתן לפנות לקב"ס לשם קבלת ייעוץ בימים ג', ד' מ- 8:30 עד- 15:00 ובטלפון: 09-7940314