עובד/ת יקר/ה!

בדף זה נמצאים הטפסים הבאים:

 1. טופס 101 מלא- כרטיס עובד (במקרה של עבודה ביותר ממקום אחד יש לצרף תיאום מס הכנסה וככל שהסכומים רלוונטיים- תיאום ביטוח לאומי).                                                                           
 2. טופס שאלון אישי.
 3. טופס בקשה לקצובת נסיעות+דיווח נוכחות+מניעת הטרדה מינית.
 4. הצהרת בריאות.
 5. טופס הפרשת תשלומים סוציאליים.
 6. טופס הצהרת סודיות
 7. מידע אודות קרן אורנה + אישור על הצטרפות
 8. הצהרת עובד במשרה חלקית (מוניציפאלי בלבד)
 9. דף  מידע על ועד העובדים+ אישור על הצטרפות.

שימו לב כי כל הטפסים הינם דיגיטליים ויש למלא את כולם (בתחתית העמוד).

בנוסף לכך יש לצרף את הנספחים הבאים:

 • צילום ת.ז כולל הספח.
 • אישורי עבודה ממקומות קודמים ממקומות פרטיים לצורך הכרה בותק להבראה, ומהמגזר הציבורי לצורך הכרה בוותק לשכר, וכן אישור על שירות צבאי, כולל בצבא קבע או שירות לאומי.
 • תעודות בגין לימודים קודמים/תארים- יש להגיש מיידית לוועדה לגמולי השתלמות על מנת לקבל אישור להכרה בתשלום בגין גמול השתלמות- לא יינתנו החזרים רטרואקטיביים!

את הנספחים יש לצרף כאן: ולאחר מכן ללחוץ על "שלח"

 

אנא מלאו את הפרטים הבאים: נא להיכנס לכל הטפסים המצורפים