הרב הלוי: 050-7613613

הרב דב אורון: 052-8460939

הרב גבאי שלמה: 052-7707134

הרב גבי עזרא: 050-406-2822

הרב נחום דרוקמן: 052-8308334

הרב עידו רוט: 052-3129268

הרב ניר שקורי: 052-4295483

הרב אבי מטלון: 0524263425