הרב שי גרין: 052-8308462

הרב אלי גרין: 050-4084040

הרב רפאל זיקרי: 052-2881147