מקצוע הריפוי Occupational Therapy הינו מקצוע טיפולי-שיקומי-חינוכי, שמטרתו לספק לאדם כלים ומיומנויות להתמודדות עם דרישות החיים. המקצוע מתמקדבמגוון העיסוקים המבוצעים על ידי בני אדם בכל הגילאים וחשיבותם לתפקוד האדם ותחושת השייכות החברתית ורווחתו.הטיפול בריפוי בעיסוק נעשה בשיתוף פעולה עם הילד ומשפחתו והמעגלים החברתיים והחינוכיים הסובבים אותו, על מנת לזהות את הצרכים האישיים באופן הטוב ביותר .

במי מטפלים במסגרת מפתח? ילדים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד המגלים קשיים בהשתתפות בחיי היומיום בעיסוקים המשמעותיים שלהם.
בתחומי העיסוק השונים: לימודים, פנאי, חברה, משחק וטיפול עצמי.

מתי להפנות ילדים?

  • הילד מתקשה להתמיד בפעילות לאורך זמן.
  • הילד נמנע מלהתנסות בתחומי פעילות כגון: פעילויות של מוטוריקה גסה, עדינה, חברה, חוגים ועוד.
  • קשיי קשב וריכוז וקושי בתפקודים ניהוליים.
  • דפוסי עבודה לא יעילים: קצב, תכנון והתארגנות בעבודה רב שלבית.
  • הילד מגלה קשיים בפעילויות יום יום כגון: לבוש, רחצה, הגיינה ובפעילויות של משחק, למידה ופנאי.