דלג לתוכן

שירותי משרד הפנים

שירותי תחנת רישום של משרד הפנים בקרני שומרון

שעות קבלת קהל יום ג' בין השעות 16.30-18.30 בלבד

 סניף משרד הפנים בקרני שומרון נמצא במשרדי המועצה המקומית קומה א', בקבלה

טלפון : 09-7940333

השירותפירוט השירותמסמכים נדרשיםזמן השירות
תעודות שונותבקשה לשינוי מעןתעודת זהות + חוזה קניה/השכרה + טופס בקשהעד 14 ימי עבודה
בקשה לקבלת תעודות שונות: תמצית רישום ממרשם האוכלוסין, תעודת פטירה, תעודת לידה, תעודה המעידה על שינוי שם, על נישואיןתעודת זהות + טופס בקשהעד 14 ימי עבודה
בקשה להשלמת שם פרטי של ילוד בתעודת לידת חיתעודת זהות של שני בני הזוג + תעודת לידה מביה"ח (הטופס הגדול)עד 14 ימי עבודה
בקשה לתיקון/שינוי פרטים אישיים במרשם האוכלוסיןתעודת זהות + דרכון + טופס בקשהעד 14 ימי עבודה