שירותי תחנת רישום של משרד הפנים בקרני שומרון

שעות קבלת קהל:

יום רביעי בין השעות בין השעות 16:00-18:30

סניף משרד הפנים בקרני שומרון נמצא במשרדי המועצה המקומית קומה א'
טלפון: 09-7940333

השירות פירוט השירות מסמכים נדרשים זמן השירות
תעודות שונות בקשה לשינוי מען תעודת זהות + חוזה קניה/השכרה + טופס בקשה עד 14 ימי עבודה
  בקשה לקבלת תעודות שונות: תמצית רישום ממרשם האוכלוסין, תעודת פטירה, תעודת לידה, תעודה המעידה על שינוי שם, על נישואין תעודת זהות + טופס בקשה עד 14 ימי עבודה
  בקשה להשלמת שם פרטי של ילוד בתעודת לידת חי תעודת זהות של שני בני הזוג + תעודת לידה מביה"ח (הטופס הגדול) עד 14 ימי עבודה
  בקשה לתיקון/שינוי פרטים אישיים במרשם האוכלוסין תעודת זהות + דרכון + טופס בקשה עד 14 ימי עבודה