שירותי משרד הפנים

שירותי תחנת רישום של משרד הפנים בקרני שומרון

שעות קבלת קהל יום ג' בין השעות 16.30-18.30 בלבד

סניף משרד הפנים בקרני שומרון נמצא במשרדי המועצה המקומית קומה א', בקבלה

טלפון : 09-7940333

השירות

פירוט השירות

מסמכים נדרשים

זמן השירות

תעודות שונות

בקשה לשינוי מען. תעודת זהות + חוזה קניה/השכרה + טופס בקשה. עד 14

ימי עבודה

בקשה לקבלת תעודות שונות: תמצית רישום ממרשם האוכלוסין, תעודת פטירה, תעודת לידה, תעודה המעידה על שינוי שם, על נישואין. תעודת זהות + טופס בקשה. עד 14

ימי עבודה

בקשה להשלמת שם פרטי של ילוד בתעודת לידת חי. תעודת זהות של שני בני הזוג + תעודת לידה מביה"ח (הטופס הגדול). עד 14

ימי עבודה

בקשה לתיקון/שינוי פרטים אישיים במרשם האוכלוסין. תעודת זהות + דרכון + טופס בקשה. עד 14

ימי עבודה