שירותי תחנת רישום של משרד הפנים בקרני שומרון

תושבים יקרים, באופן זמני, לא ניתנים שירותי משרד הפנים בקרני שומרון. כשיחזור נעדכן.

סניף משרד הפנים בקרני שומרון נמצא במשרדי המועצה המקומית קומה א'
טלפון: 09-7940333

השירות פירוט השירות מסמכים נדרשים זמן השירות
תעודות שונות בקשה לשינוי מען תעודת זהות + חוזה קניה/השכרה + טופס בקשה עד 14 ימי עבודה
  בקשה לקבלת תעודות שונות: תמצית רישום ממרשם האוכלוסין, תעודת פטירה, תעודת לידה, תעודה המעידה על שינוי שם, על נישואין תעודת זהות + טופס בקשה עד 14 ימי עבודה
  בקשה להשלמת שם פרטי של ילוד בתעודת לידת חי תעודת זהות של שני בני הזוג + תעודת לידה מביה"ח (הטופס הגדול) עד 14 ימי עבודה
  בקשה לתיקון/שינוי פרטים אישיים במרשם האוכלוסין תעודת זהות + דרכון + טופס בקשה עד 14 ימי עבודה