גזברות

מהי ארנונה?

ארנונה היא מס המוטל על המחזיקים בנכסי דלא ניידי (מבנים, דירות, קרקעות וכיו"ב).

הארנונה מהווה כ- 16% מתקציב המועצה ומסייעת למימון במתן השירותים השונים לתושבי המועצה.

תעריפי הארנונה מחושבים עפ"י שטח הנכס ברוטו ברוטו במגבלת התעריף למ"ר, כאשר התעריף נקבע עפ"י סוג הנכס והשימוש בו.

צו הארנונה מפורסם על גבי לוחות המודעות ובאינטרנט.

עד מתי אפשר להגיש בקשה להנחה בארנונה?

על תושבים הזכאים להנחה להגיש בקשתם עד ל- 28/2 ויקבלו זכאותם מ- 1/1.
לאחר מכן כל בקשה שתאושר תחל מיום הבקשה.

ההנחות יינתנו רק לתושב שסילק את מלוא חובותיו למועצה או הסדיר את חובו בהסכם בגזברות.

לידיעתכם, תשלום בהוראת קבע דרך הבנק או בכרטיס אשראי, מזכה בהנחה של 2%,

וכמו כן ניתנת האפשרות לשלם את החשבון התקופתי בהוראת קבע בשני תשלומים חודשיים במקום פעם בחודשיים.

מהן הדרכים בהן אפשר לשלם את מיסי הרשות?

דרכי תשלום:

לנוחיותכם, העמדנו לרשותכם את האפשרות לשלם דרך אתר המועצה באינטרנט.

התשלום באינטרנט פשוט, ידידותי ונוח, ניתן להשתמש מכל מחשב ובכל עת.

ראו הסבר מפורט באתר המועצה