התשלומים המוניציפאלים מתבצעים באמצעות אתר התשלומים של חברת מטרופולינט, אליו ניתן להיכנס באמצעות הקישורים שלהלן:

תשלומי שוברים: ארנונה וחינוך