סקר נגישות קרני שומרון

הסדרי נגישות במבנים עירוניים

הסדרי נגישות במקום שאינו בניין

מוסדות חינוך

 • ביהס רימון- בית ספר נגיש
 • ביה"ס לפידים- בית ספר נגיש
 • ביה"ס משואה- לא נגיש, בית ספר מיועד לסגירה בסוף שנה"ל הקרובה.
 • ביה"ס ברקאי- בית ספר נגיש

מוסדות ציבור קיימים

 • בניין משרדי המועצה
 • מבנה מתנ"ס
 • מבנה פיס לקשיש
 • אולם פיס קרני שמרון
 • מבנה מנגינה
 • מועדון ספורט "אורנים" (בריכה + חדר כושר)

גני שעשועים

נווה מנחם:

 • גן שעשועים כלי שיר פינת הנבל
 • מתקני כושר בכניסה לישוב

קרני שומרון:

 • מתקני כושר בכניסה לישוב

גינות שומרון:

 • מתקני כושר ליד המתנ"ס
 • גן שעשועים בנווה עליזה (ליד הכביש למעלה)

סקרי נגישות

אישורי נגישות