נערכים לחירום – ברוגע!

במצב הביטחוני המשתנה לעתים בארץ, אנו פונים אליכם על מנת לבקשכם להיערך נכון בתחום המקלטים.

המקלטים ביישוב מתחלקים ל-2 קטגוריות:

  1. מקלטים ציבוריים: מקלטי מוסדות החינוך ומבני הציבור שהם באחריות המועצה.
  2. מקלטים פרטיים משותפים: כלל מקלטי התושבים המופיעים בטבלה המצורפת מטה ושייכת לכלל המשפחות הנמצאות בטבלה ובאחריותם בלבד.

ישנם תושבים אשר סיפחו לעצמם את המקלטים ללא שום סיבה והדבר אינו חוקי ומחייב פינוי מידי!!!

המועצה כאחראית על הפיקוח בנושא תוציא מכתב התרעה מסודר לאותם אנשים ולאחר מכן יעבור הטיפול לפיקוח העירוני להוצאת קנסות עד לפתרון, תושב שנתקל בבעיה מסוג זו נדרש להתקשר למוקד ולהשאיר פרטים מלאים כולל מיקום המקלט ובעל החפצים במקלט.

קיימים ביישוב עשרות מקלטים ללא תשתיות ראויות לשהייה (מים, חשמל) על בעלי המקלט לחבר אותו לתשתיות הנ"ל ולסגור את המקלט תוך השארת מפתח למספר תושבים המשויכים לאותו מקלט.

טבלת שיוך המקלטים: