עובדי המועצה היקרים

• הקרן לרווחת העובד הוקמה בשנת 1993 במטרה לסייע לעובדים הזקוקים לעזרה חומרית. ב2014 הלכה מעימנו אורנה קוזול ע"ה בפתאומיות. אנו מבקשים למלא את רצונה של אורנה להקים קרן שתסייע לעובדים ולכן הוסב שמה של הקרן ל"קרן אורנה". • מטרת הקרן להגיש עזרה במתן הלוואות לכל עובד ועובדת שנקלעו למצוקה פתאומית ומוגדרת. כל בקשה תדון לגופה ע"י חברי הקרן. • כל עובד/ת זכאים לקבלת הלוואה לאחר שעמדו בתנאים הבאים: 1. עובדים במשרה קבועה(לא זמניים/שעתיים). 2. הצטרפות לקרן בתשלום דמי חברות בסך: 15 ₪ מידי חודש בחודשו מהשכר. 3. הגשת בקשה מסודרת לקבלת הלוואה –טופס בקשה והצטרפות ניתן לקבל אצל אושרת לוי. 4. החזרי ההלוואה יהיו דרך השכר לפי התנאים שנקבעו מראש בין העובד/ת לבין מנהלי הקרן.

אנו נשמח לענות לכל שאלה ובעיה, להיענות לכל בקשה והתייעצות.

בכבוד רב, חברי הקרן: חימי תקוה, לוי אושרת ואורן דרורה (נציגת הועד)

הריני מאשר להוריד ממשכורתי דמי השתתפות בסך 15 ש"ח בקרן אורנה לרווחת העובד (קרן הלוואות לעובדים בלבד) מידי חודש.

Browser not supported