פרטים אישיים

אם אין ציין זאת
האם עברת בעבר ניתוחים?
האם עברת בעבר ניתוחים? (חובה) שדה חובה
האם את המרגיש כשיר ונכון מבחינה בריאותית לעבודה שיועדה לך במסגרת הרשות המקומית?
האם את המרגיש כשיר ונכון מבחינה בריאותית לעבודה שיועדה לך במסגרת הרשות המקומית? (חובה) שדה חובה
האם יש לך מגבלה רפואית כל שהיא?
האם יש לך מגבלה רפואית כל שהיא? (חובה) שדה חובה

הצהרת העובד: הריני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי לעיל מלאים ונכונים.

Browser not supported