מכרזים במועצה ובחברה הכלכלית

מכרזים במועצה ובחברה הכלכלית
מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים זוכים
17/2022 מכרז להרחבת בית העלמין בקרני שומרון פומבי 23/06/2022 11/07/2022 04/07/2022
12/2022 מכרז להפעלת ואחזקת קפיטריה ו/או פלאפל בקרני שומרון פומבי 22/06/2022 21/07/2022 06/07/2022
16/2022 מכרז לאספקה, התקנה ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה של מערכת רווחה חיצוני 21/06/2022 14/07/2022

עבור לארכיון המכרזים