השכר החודשי וקצובת הנסיעות ישולמו אך ורק על פי דיווח. החתמת נוכחות היא חובה עם הגיעך לעבודה ובצאתך ממנה. לאחר מילוי טפסים אלו תקבל/י כרטיס נוכחות אלקטרוני שישמש להחתמה וכן שם משתמש וסיסמא לתוכנת הנוכחות, בה עליך לתקן ולאשר את דו"ח הנוכחות וכן להזין נתוני היעדרות בגין חופשה/מחלה/השתלמות ועוד- במידת הצורך- עד ל1 בכל חודש. עם סיום עבודתך עליך להחזיר את הכרטיס האלקטרוני למחלקת משאבי אנוש. בגין אי החזרה/איבוד של הכרטיס תחויב בעלותו. הריני מאשר/ת לנכות ממשכורתי 10 ₪ באם לא אשיב את הכרטיס האלקטרוני.

אני מאשר/ת
אני מאשר/ת (חובה) שדה חובה
Browser not supported