נוהל מניעת הטרדה מינית

נא לצפות במצגת המצורפת ולחתום בתחתית העמוד

מניעת הטרדה מינית.pdf

מניעת הטרדה מינית

הריני לאשר בזאת כי קיבלתי במסגרת הליך הקליטה לעבודה את נוהל מניעת הטרדות מיניות וקראתי אותו בעיון (ניתן לעיין בנוהל בדף הבית של עובד חדש)

אני מאשר/ת
אני מאשר/ת (חובה) שדה חובה
Browser not supported