פרטי העובד:

אם יש

נתונים אישיים:

מצב משפחתי:
מצב משפחתי: (חובה) שדה חובה

ילדים מתחת לגיל 18

ילדים מתחת לגיל 18
שם הילד/התאריך לידה

שירות צבאי / שירות לאומי

באיזה שירות:
באיזה שירות:
שירות צבאי / שירות לאומי
מספר אישימתאריךעד תאריךדרגה
מקומות עבודה קודמים:
שם המעסיקתפקידסיבת הפסקת עבודהמתאריךעד תאריך

נתוני השכלה:

תיכון
שם בית הספרמספר שנות לימודמקצוע/ מגמהתאריך סיוםתעודה/ תואר אקדמי
השכלה גבוהה (אקדמאית)
שם בית הספרמספר שנות לימודמקצוע/ מגמהתאריך סיוםתעודה/ תואר אקדמי
השתלמות/ קורסים
שם בית הספרמספר שנות לימודמקצוע/ מגמהתאריך סיוםתעודה/ תואר אקדמי

ידע בשפות

קריאה
עבריתאנגליתאחר
ציין/י: טוב מאוד, טוב, בינוני, חלש
כתיבה
עבריתאנגליתאחר
ציין/י: טוב מאוד, טוב, בינוני, חלש
דיבור
עבריתאנגליתאחר
ציין/י: טוב מאוד, טוב, בינוני, חלש

תקופת שירות קודמת/ עבודת קרובי משפחה ברשות המקומית

האם עבדת בעבר במועצה מקומית קרני שומרון?
האם עבדת בעבר במועצה מקומית קרני שומרון? (חובה) שדה חובה
האם יש לך קרובי משפחה העובדים במועצה או במליאת המועצה?
האם יש לך קרובי משפחה העובדים במועצה או במליאת המועצה? (חובה) שדה חובה
אני מאשר/ת לקבל את תלוש השכר דרך המייל שציינתי
אני מאשר/ת לקבל את תלוש השכר דרך המייל שציינתי (חובה) שדה חובה

אני מצהיר/ה בזאת כי הפרטים שמילאתי בשאלון זה הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ברור לי כי כל אי דיוק במסירתם עלול להביא להפסקת עבודתי במועצה המקומית, ללא כל טענות ותביעות מצדי וללא פיצויי פיטורים או הטבה אחרת כל שהיא.

Browser not supported