הסעות תלמידים תשפ"ד | 2023-2024

ביה"ס שעה שכונה כמות אוטובוסים חברה הערות
משואה 7:30 מעלה שומרון 2 חל"פ אוטובוס 2 יאסוף גם את תלמידי רימון הגרים במעלה
7:30 גינות שומרון 3 חל"פ  
7:30 נווה מנחם 2 חל"פ אוטובוס 2 יאסוף גם את תלמידי רימון הגרים בנווה
7:30 קרני שומרון 1 חל"פ  
רימון 7:40 מעלה שומרון 1 חל"פ אוטובוס מס' 2 ממשואה יאסוף גם את תלמידי רימון הגרים במעלה
7:40 נווה מנחם 1 חל"פ אוטובוס מס' 2 ממשואה יאסוף גם את תלמידי רימון הגרים בנווה
לפידים 7:55 נווה מנחם 4 חל"פ  
7:55 אלוני שילה 2 חל"פ אוטובוס מס' 2 אוסף גם נווה מנחם
7:55 קרני שומרון 1 חל"פ  
7:45 מעלה שומרון 1 חל"פ אוסף את שאר התלמידים מקרני
7:55 גינות שומרון 2 חל"פ  
ברקאי 7:55 קרני שומרון 2 חל"פ  
7:55 גינות שומרון 1 חל"פ  
7:45 מעלה שומרון+גינות+קרני 1 חל"פ מתחיל במעלה אוסף את הנותרים בגינות וקרני
8:05 אלוני שילה 2 חל"פ  
ישיבה תיכונית 7:10 נווה מנחם+אלונ"ש 1 חל"פ  
7:10 מעל"ש+גינות 1 חל"פ  
כללי 7:20 רמת גלעד 1 סוואנה  גנים+ביה"ס
כללי 7:30 אל-מתן 1 חל"פ לפידים + משואה +ברקאי + גן אורנים