בכוונת מליאת המועצה לאשר עליית תעריף הארנונה לשנת 2024 ב-7.5% ולשנת 2025 ב7.5% וזאת בעקבות עליית מחירי הספקים ועליית השכר במשק על מנת לשפר את השירות לתושב