דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
רכז/ת פרויקטים ותקציבים דרושים במועצה ובחברה הכלכלית חיצוני 20/01/2022 03/02/2022
מועצה דתית- ‏‏מכרז לאיוש משרת איש אחזקה דרושים במועצה ובחברה הכלכלית פומבי 18/01/2022 31/01/2022
מועצה דתית- ‏‏מכרז לאיוש משרת רכז שירותי קבורה דרושים במועצה ובחברה הכלכלית פומבי 18/01/2022 31/01/2022
מועצה דתית- ‏‏מכרז לאיוש משרת עובד בית עלמין דרושים במועצה ובחברה הכלכלית פומבי 18/01/2022 31/01/2022

עבור לארכיון דרושים