דלג לתוכן העמוד

הצעות להקמת מבנים להשכרה באזור תעשיה צפוני בקרני שומרון

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
חיצוני 22/02/2021 22/03/2021

החברה הכלכלית לקרני שומרון בע"מ מזמינה בזה הצעות להקמת שותפות לבניית מבנים להשכרה באזור התעשיה הצפוני בקרני שומרון

לצפייה בקובץ המצורף למכרז