דלג לתוכן העמוד

מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוס"ח רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
10/08/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז