דלג לתוכן העמוד

מכרז לביצוע פיתוח כבישים ותשתיות במרכז האזרחי בקרני שומרון

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
חיצוני 29/08/2021 07/10/2021

טפסים נוספים:

כתב כמויות למכרז 6/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז