דלג לתוכן העמוד

השכרת מבנה שייבנה לצורך הפעלת מעון חוסים בקרני שומרון

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
פומבי 06/10/2021 24/10/2021

לתשלום בעבור המכרז- לחצו כאן

לצפייה בקובץ המצורף למכרז