דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
08.2021 חיצוני 14/11/2021 13/12/2021

מסמך הארכת מועד הגשת הצעות שבנדון

לצפייה בקובץ המצורף למכרז