דלג לתוכן העמוד

מכרז זוטא לביצוע עבודות איטום גג בביה"ס ברקאי במועצה מקומית קרני שומרון

מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
119/2021 חיצוני 18/11/2021 02/12/2021

לצפייה בקובץ המצורף למכרז