דלג לתוכן העמוד
מס מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות תאריך ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
קול קורא 06/12/2021 06/01/2022

לצפייה בקובץ המצורף למכרז