The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

דרוש/ה סגן מנהל אגף הנדסה

 

תיאור התפקיד:

סיוע בהתוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחומי האגף .

 

עיקרי התפקיד:

 1. סיוע למנהל האגף בניהול האגף ובתכנון המדיניות
 2. פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת באגף
 3. מילוי מקום מנהל האגף בהיעדרותו
 4. סיוע במיפוי כלל הפעולות הנדרשות לביצוע עבודות האגף
 5. סיוע בגיבוש תוכניות עבודה כולל לוחות זמנים יעדים וייעדי ביניים
 6. ביצוע תפקידים שונים בהתאם להוראות מנהל האגף .

 

השכלה ודרישות מקצועיות:

 • בעל תואר אקדמי,ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה,או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך, בנושאים הבאים : הנדסה , אדריכלות או תכנון ערים.
 • או הנדסאי / טכנאי בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים .

 

דרישות ניסיון:

 • עבור בעל תואר אקדמאי – ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי
 • עבור הנדסאי רשום – חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי
 • עבור טכנאי רשום – שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי
 • שנה ניסיון של ניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה

 

כישורים אישיים:

עדיפות לבעלי ניסיון ברשויות מקומיות או עיריות אחרות

עדיפות לבעלי ניסיון בתוכנת רישוי "קומפלוט".

כושר ניהול משא ומתן

יחסי אנוש טובים

קפדנות ודייקנות ביצוע

 

פרטים נוספים והגשת מועמדות:

כפיפות: למהנדס המועצה

דרגת המשרה ודירוגה: מח"ר 39-41 או על פי חוזה בכירים כפוף לאישור משרד הפנים

היקף משרה:  100%

תאריך פרסום המכרז: 16.11.22  ועד ליום 30.11.22

 

יש להגיש קו"ח בקישור הבא:

https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=153&FC=8586&RF=5